Aby rozpocząć egzekucję alimentów (zaległych i/lub bieżących) należy złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów oraz tytuł wykonawczy (orzeczenie sądu zaopatrzone w klauzulę wykonalności).

 

Jeżeli egzekucja alimentów okaże się bezskuteczna, Komornik, na wniosek osoby uprawnionej do świadczenia, wydaje odpowiednie zaświadczenie, którego przedłożenie w Funduszu Alimentacyjnym  jest niezbędne. Zaświadczenia wydawane są nie wcześniej, niż po upływie dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania egzekucyjnego.