INFORMACJA – kancelaria do odwołania jest nieczynna dla bezpośredniej obsługi stron Nieruchomość

Z uwagi na obowiązujący w kraju stan epidemii bezpośrednia obsługa stron w biurze kancelarii została zawieszona.

Jednocześnie kancelaria pozostaje dyspozycyjna w zakresie obsługi korespondencyjnej, telefonicznej i elektronicznej (mailowej).

Prosimy o wykorzystywanie do odwołania takich form komunikacji.

Wpłaty gotówkowe dokonywane bezpośrednio w biurze również nie są możliwe. Można je natomiast dokonywać na urzędowe konto bankowe kancelarii z podaniem sygn.akt sprawy oraz imienia i nazwiska dłużnika.

PKO BP SA : 60 1020 4476 0000 8402 0016 8385

mail: siedlce1@komornik.pl

Tagi: