INFORMACJA dot. obsługi stron w biurze kancelarii Nieruchomość

I N F O R M A C J A :

Kancelaria Komornika działa z zachowaniem ograniczeń sanitarnych i warunków bezpieczeństwa tzn.:

– bezpośrednia obsługa interesantów w biurze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13 , komornik przyjmuje we wtorki w godzinach od 9 do 13

– dostępny jest na żądanie płyn dezynfekcyjny

– interesanci wchodzą pojedynczo z założoną maseczką ochronną , zwiększono odległość między pracownikiem a osobą obsługiwaną 

– czynności terenowe są podejmowane w zakresie pilnym oraz w sprawach gdzie nie jest wymagana obecność wielu osób (do odwołania stanu zagrożenia epidemią)

– preferuje się elektroniczną bądź pisemną wymianę korespondencji , komunikację telefoniczną oraz wpłaty środków pieniężnych przelewem na konto urzędowe komornika z podaniem sygn.akt sprawy lub imienia i nazwiska dłużnika

Marcin Dudek
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach

Tagi: