Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Marcin Dudek

Misją Komornika jest dbanie o zachowanie najwyższych standardów prawniczych, ciągłe podnoszenie skuteczności i szybkości w egzekwowaniu zobowiązań na rzecz wierzycieli oraz profesjonalne realizowanie innych zadań należących do właściwości komorników sądowych. W pracy przestrzegamy zasad określonych w Kodeksie Etyki Zawodowej Komornika oraz wykorzystujemy dostępne komornikom narzędzia informatyczne służące usprawnieniu działalności Kancelarii takie jak: OGNIVO, ZUS-PUE, EPU, baza CEPiK.

 

Komornik Sądowy – Marcin Dudek